Mandala Art for Insight and Healing
by Jana Volfova


" 9 elementů "

Ráda bych vám představila tuto jedinečnou a krásnou mandalu, malovanou na přání a zároveň první svého druhu.
Do hry tohoto obrazu a jeho barev byly naprosto poprvé a spontánně zapojeny drahé krystaly, aby umocnily jeho sílu a vliv na majitele.
Tato mandala byla malována technikou napojení se na zákazníka a tím se i sám určil i výběr barev.
Růžová barva, která má v díle hojné zastoupení je symbolem lásky, něhy a jemnosti. Je romantická a milostná. Osvěžuje ducha, podporuje duchovní bdělost, cítění, náklonnost a ochotu ke kompromisům.

Vibrační energie bílé barvy přináší do domova světlo, obsahuje hojivou sílu a je inspirací k životu. Bílá symbolizuje duchovnost, spiritualitu, upřímnost, čistou panenskou nevinnost a nové začátky.
Zcela lehce a jemně byla do obrazu zakomponována také červená barva. Avšak s touto barvou jsem zacházela velice obezřetně. Červená podporuje fyzickou aktivitu, vitalitu, sebevědomí, sílu, vášeň, ve větší míře ale také hněv, impulsivnost a panovačnost. Byla jsem tedy v jejím užití velmi střídmá. Vibrační energie červené barvy totiž zlepšuje náladu, pomáhá překonávat strach, zahřívá a probouzí spontánnost v rozhodování.

Každý z devíti kruhů má svou symboliku.  Ve středu je Element Života, ze kterého všechny ostatní vychází  - kruh Bezpečí, Soudržnosti, Lásky, Štěstí, Povzbuzení, Harmonie, Tolerance, Odpuštění. 
Křišťály, které jsou součástí obrazu, symbolizují světlo na Zemi, jeho očistnou, léčivou energii. Působí jako katalyzátor, který v nás urychluje výměnu energií. Negativní energii odebírá a pozitivní nás nabíjí.
Růženín v nás svými jemnými tóny probouzí cit něžnosti, mírnosti, přátelství a nesobecké lásky. Jeho záře je pohlazením, při kterém pookřeje každá duše. Růženín nám také pomáhá při řešení problémů a při komunikaci s lidmi nás učí trpělivosti, ponechat věcem potřebný prostor a čas. Učí náš věnovat pozornost i jiným názorům, třebaže opačným, které nám mohou rozšířit obzor.
Drahé krystaly byly užiti z důvodu, aby majiteli pomohly lépe přijmout a zpracovat energie, které v sobě obraz nese a byly mu průvodcem a přítelem a nové cestě.


Jsem velmi vděčná, že jsem měla další příležitost pomáhat a přinést radost do života ostatním :-)