Mandala Art for Insight and Healing
by Jana Volfova


" Vděčnost "

Dnes bych Vám velice ráda představila nový a zároveň poslední obraz roku 2018.

Tato mandala vyniká hned ve dvou směrech – tentokrát jsem více malovala za pomocí štětce, mandala se tak neskládá pouze z teček a její střed zdobí nádherný velký Citrín, který na Slunci hází zlatavé odlesky. 
Obraz dostal od andělů jméno téměř okamžitě, jakmile jsem začala tvořit. 
Má se prý jmenovat „Vděčnost“ a tak mu jméno už zůstalo.
🙏

Barvy jsou zacíleny především na harmonizaci třetí čakry – Manipury – v oblasti solar-plexu. 
Třetí čakra má komplexnější rozsah úkolů. Je přiřazena elementu ohně – oheň znamená světlo, teplo, energii, aktivitu a v duchovní rovině také očištění. 
Čakra solar-plexu představuje naše Slunce, naše centrum síly. Tudy přijímáme sluneční energii, která kromě jiného vyživuje éterické vibrační pole a tím dodává vitalitu také tělu fyzickému a udržuje ho.
Třetí čakrou vstupujeme do aktivního vztahu k ostatním lidem. Je to oblast, ze které vychází z našeho těla emoční energie a jsou odtud řízeny naše mezilidské vztahy, sympatie a antipatie, stejně jako schopnost trvalých citových vazeb.
Když je třetí čakra otevřená a funguje harmonicky, máš pocit míru, vnitřní harmonie se sebou, s životem a se svým postavením v něm. Můžeš být sám se sebou vyrovnaný a zároveň respektuješ pocity a osobitost ostatních. Jsi plný světla a síly. Jas v tobě obklopuje i tvoje tělo, chrání tě tak před negativními vibracemi a vyzařuje do tvého okolí. 
Je-li tvá Manipura čakra v disharmonii, chceš všechno ovlivňovat podle svého názoru, ovládat svůj vnitřní i vnější svět, prosazovat svou moc a dobývat. Avšak cítíš, že jsi k tomu hnán vnitřním neklidem a nespokojeností. S nedostatečnou funkcí této čakry se také můžeš často cítit poraženecky a bez odvahy. Všude vidíš překážky, které se staví do cesty splnění tvých přání.

Zlaté světlo tohoto obrazu koresponduje se světlem, teplem a silou čakry solar-plexu. Když se jeho vlivu vědomě otevřeš, oživíš tak v sobě tyto kvality. V jejím středu nalezneš klid a mír a v okvětních lístcích vyzařující zlaté světlo, které ti dá zážitek manifestované hojnosti.
Při ponoření se do vzoru této mandaly zažiješ, že ve vnitřním prožitku jednoty je smysluplná, uspořádaná a zároveň tančící aktivita, která mocně a radostně ale také měkce a plná krásy vyzařuje do okolí. ❤️

Jemná zlatistá zář citrínu vnáší do našeho uspěchaného, neuspořádaného každodenního života plného nečekaných zvratů a problémů vnitřní klid, pocit plného zdraví, svěžesti, bezpečí a hřejivého tepla. Překlenuje průrvu mezi nižším a vyšším vědomím, takže v nás na jedné straně podporuje smysl pro spoluúčast na veřejném dění, zatímco na straně druhé posiluje naši důslednost a touhu poznávat pravé vnitřní Já.
Průzračné zlatisté tony citrínu mají značnou schopnost oživovat v duši oheň kreativity a projasňovat naši mysl. Pomáhá nám také citově strávit nezdary a chápat je spíše jako chyby, které nás mohou poučit.

Mandala je namalována na desce o průměru 40 cm. Na přání mohu nechat obraz zarámovat.